Održana Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule

Dana 10. lipnja 2021. godine, sa početkom u 11.00 sati u prostoru Gradske vijećnice Grada Korčule održana je konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule.

Za predsjednicu Gradskog vijeća izabrana je Marija Šegedin.

Na početku zasjedanja izabran je Mandatni odbor, kao jedno od stalnih radnih tijela Gradskog vijeća. Za predsjednika Mandatnog odbora odabran je Tonči Žuvela, a za člana Ante Milat.
Nakon podnesenog Izvješća Mandatnog odbora, a temeljem konačnih rezultata izbora za članove predstavničkog tijela Grada Korčule održanih dana 16. svibnja 2021. godine, verificirani su mandati i prisegu je položilo svih 13 izabranih članova Gradskog vijeća.

Za radna tijela Gradskog vijeća Grada Korčule na današnjoj sjednici izabrani su:
Predsjednica Gradskog vijeća Grada KorčuleMarija Šegedin
Potpredsjednica Gradskog vijeća Grada KorčuleVinka Lozica
Potpredsjednik Gradskog vijeća Grada KorčuleDarko Tarle

Gradsko vijeće Grada Korčule:
1. Andrija Fabris
2. Ivan Šale
3. Marko Skokandić
4. Marin Laus
5. Darko Tarle
6. Ante Tvrdeić
7. Ante Milat
8. Marija Šegedin
9. Tonči Žuvela
10. Stojan Marelić
11. Ivana Filippi
12. Silvano Kapor
13. Vinka Lozica

Odbor za izbor i imenovanje:
1. Ante Milat – predsjednik,
2. Ivana Filippi– članica,
3. Vinka Lozica-članica.

Odbor za Statut i Poslovnik:
1. Vinka Lozica – predsjednica,
2. Stojan Marelić– član,
3. Silvano Kapor-član.

Odbor za proračun i financije:
1. Tonči Žuvela – predsjednik,
2. Vinka Lozica– zamjenica predsjednika,
3. Silvano Kapor-član,
4. Ante Milat-član.

Odbor za javna priznanja:
1. Ivana Filippi – predsjednica,
2. Tonči Žuvela– član,
3. Silvano Kapor-član.

Odbor za imenovanje ulica i trgova na području Grada Korčule:
1. Ante Milat – predsjednik,
2. Vinka Lozica– zamjenica predsjednika,
3. Silvano Kapor-član,
4. Milka Skokandić-članica.