Online anketa TZG Korčule – Biciklistički i pješački turizam Grada i otoka Korčule

S ciljem razvoja održivog turizma na području Grada Korčule, sukladno Strategiji razvoja turizma Grada Korčule (2017.-2022.) Turistička zajednica Grada Korčule započela je sa izradom Akcijskog plana za razvoj biciklističkog i pješačkog turizma Grada Korčule.

Za potrebe izrade Akcijskog plana izrađena je online anketa – Biciklistički i pješački turizam Grada i otoka Korčule.

Turistička zajednica Grada Korčule poziva zainteresiranu javnost za pomoć u izradi Akcijskog plana popunjavanjem ankete.

Komentiraj