Otvorenje dokumentarne izložbe “Perom Nike Perića”

Arhivski sabirni centar Korčula - Lastovo poziva na otvorenje dokumentarne izložbe Nike Perića, 16. prosinca 2019. godine, u Centru za kulturu Korčula, u 18:00 sati.

Izložba će biti otvorena do 15. siječnja 2020. godine.

 

Izvor: Arhivski sabirni centar Korčula – Lastovo