Oznaka: agencija

Razvojna agencija Grada Korčule

Grad Korčula, kao osnivač i jedini član, osnivao je lokalnu razvojnu agenciju, društvo s ograničenom odgovornošću, u 100% vlasništvu Grada Korčule, za promicanje lokalnog razvoja, a u cilju unapređenja, provođenja i koordiniranja razvojnih aktivnosti na području Grada Korčule, te poslovne usluge.
Za prvu direktoricu Agencije imenovana je Ivana Fazinić, dipl. ing.el. iz Korčule Više