Odluka o osnivanju Korčulanske razvojne agencije KORA d.o.o. (2013)

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 49. stavka 1. točke 12. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09) te članka 62. …

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 49. stavka 1. točke 12. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09 i 8/11), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 20. sjednici održanoj dana 18. ožujka 2013. godine donijelo

O D L U K U
o osnivanju Korčulanske razvojne agencije KORA d.o.o.

Članak 1.

Grad Korčula, kao osnivač i jedini član, osniva lokalnu razvojnu agenciju, društvo s ograničenom odgovornošću (dalje u tekstu: Društvo), u 100% vlasništvu Grada Korčule, za promicanje lokalnog razvoja, a u cilju unapređenja, provođenja i koordiniranja razvojnih aktivnosti na području Grada Korčule, te poslovne usluge…