Oznaka: Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Korčule za 2016. godinu