Plan ustrojavanja i obavljanja motriteljsko-dojavne službe u provedbi posebnih mjera zaštite od požara u 2020. godini

KLASA: 214-02/20-01/06
URBROJ: 2138/01-02-20-1
Korčula, 31. ožujka 2020.

Na temelju članka 1. stavka 3. i članka 14. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10) te članka 78. stavka 1. točke 22. i članka 141. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18), gradonačelnik Grada Korčule dana 31. ožujka 2020. godine donio je

P L A N
ustrojavanja i obavljanja motriteljsko-dojavne službe
u provedbi posebnih mjera zaštite od požara u 2020. godini

Tekst Plana u cijelosti možete pročitati ovdje.

GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.