Plan aktivnog uključenja subjekata zaštite od požara za 2021. godinu

KLASA: 214-02/21-01/03
URBROJ: 2138/01-02-21-1
Korčula, 18. veljače 2021.

Na temelju članka 73. stavka 1. točke 22. i članka 141. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni galsnik Grada Korčule“, broj 3/18), Glave III. točke 6. podtočke b) Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republike Hrvatske u 2021. godini („Narodne novine“, broj 4/21), na prijedlog Stožera civilne zaštite Grada Korčule i Vatrogasnog zapovjedništva DVD-a Korčula, gradonačelnik Grada Korčule dana 18. veljače 2021. godine donio je

 P L A N
aktivnog uključenja subjekata zaštite od požara za 2021. godinu

Tekst Plana možete pročitati ovdje.

 GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.

Komentiraj