Plan nabave Grada Korčule za 2015. godinu

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13 i 143/13-Odluka USRH) i članka 74. stavka 1. točke 9. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14), gradonačelnik Grada Korčule dana 19. lipnja 2015. godine donio je

P L A N

nabave Grada Korčule za 2015. godinu

Članak 1.

Ovim se Planom planira nabava Grada Korčule za 2015. godinu:

  1. za nabavu radova, robe i usluga male odnosno velike vrijednosti,
  2. za nabavu radova, robe i usluga čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn a manja od 200.000,00 kn za nabavu robe i usluga, odnosno od 500.000,00 kn za nabavu radova.

Što se smatra nabavom male, odnosno velike vrijednosti određeno je Zakonom o javnoj nabavi i propisima donesenim na temelju Zakona.

Plan javne nabave Grada Korčule za 2015. godinu možete vidjeti OVDJE.