Plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Korčule za 2022. godinu

KLASA: 245-02/22-01/01
URBROJ: 2117-9-02-22-1
Korčula, 22. travnja 2021.

Na temelju članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10), članka 78. stavka 1. točke 22. i članka 141. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18 i 3/21), gradonačelnica Grada Korčule dana 22. travnja 2022. godine donijela je

P L A N
unapređenja zaštite od požara
na području Grada Korčule za 2022. godinu

Članak 1.

Temeljem Procjene ugroženosti od požara i dosadašnjih iskustava u pogledu priprema i provođenja operativnih mjera i zadaća na planu brzog i djelotvornog otkrivanja i dojave i gašenja nastalih požara ovim se Planom utvrđuju određene mjere i zadaće za unapređenje zaštite od požara na području Grada Korčule u 2022. godini.

Tekst Plana u cijelosti možete pročitati na poveznici.