Podjela poklon bonova (kartica) prigodom Uskrsnih blagdana

Grad Korčula ove je godine povisio cenzus za isplatu uskrsnica umirovljenicima, korisnicima nacionalne naknade i osobama starijim od 65 godina (koje nemaju mirovinu i nisu korisnici nacionalne naknade).

Umirovljenici koji primaju mirovinu do iznosa 265,00 EUR, korisnici nacionalne naknade i osobe starije od 65 godina imaju pravo na poklon karticu od 50,00 EUR.
Umirovljenici koji primaju mirovinu od iznosa 265,01 EUR do 350,00 EUR imaju pravo na poklon karticu od 40,00 EUR.

Zaključak – podjela poklon bonova (kartica) prigodom Uskrsnih blagdana