Pomoć proizvođačima vina-prijedlog mjera

U Stonu je dana 22. svibnja 2020. održan sastanak sa predstavnicima vinarskog sektora na području Dubrovačko-neretvanske županije, u svrhu nalaženja mjera za prevladavanje šteta uzrokovanih pandemijom Covid-19.

Poštovani vinari i vinogradari Dubrovačko-neretvanske županije,

nastavno na sastanak održan sa predstavnicima vinarskog sektora na području Dubrovačko-neretvanske županije u Stonu dana 22. svibnja 2020., u svrhu nalaženja mjera za prevladavanje šteta uzrokovanih pandemijom Covid-19, u privitku Vam dostavljamo dopis Ministarstva poljoprivrede i pripadajuću tablicu.

Kako je i najavljeno, Ministarstvo poljoprivrede je u suradnji sa drugim nadležnim tijelima u tijeku izrade konačnog oblika mjera potpore, a koje se osobito odnose na kreditiranje obveza koje vinari imaju prema vinogradarima, poticaje za već proizvedena vina, destilate i drugo.

U tu svrhu, molimo Vas da ispunite tablicu te je dostavite na e-mail adresu: [email protected], kako bismo isto proslijedili Ministarstvu poljoprivrede.

Po donošenju Odluke Ministarstva poljoprivrede o navedenom, pravodobno ćemo Vas obavijestiti.

Dubrovačko-neretvanska županija
Upravni odjel za gospodarstvo i more
Pred dvorom 1, Dubrovnik