Popis stanovništva 2011.: Obavijest o izmjeni popisivača

Korčula, 25. ožujka 2011. Povjerenstvo za provedbu popisa 2011. godine, Popisni Centar Korčula, izdalo je obavijest o izmjeni popisivača za popis stanovništva 2011. godine na području Grada Korčule i općine Lumbarda.

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
POVJERENSTVO ISPOSTAVE ZA PROVEDBU
POPISA 2011. GODINE
K o r č u l a
POPISNI CENTAR KORČULA

O B A V I J E S T
o izmjenama popisivača

Poradi odustanka od sudjelovanja u POPISU 2011., kao popisivač, umjesto Pavla Kriletića, Tereze Štuk i Ane Skokandić, imenuju se:

  1.  Lujza Jurjević
  2. Ana Duhović
  3. Đeni Cebalo

Pozivaju se izabrani popisivači da se jave dana 28. ožujka 2011. godine u zgradu Srednje škole Korčula (zgrada u gradu) u Korčuli, u 9.00 sati, kada započinje obuka.
Svaki izabrani popisivač će biti i osobno telefonom obaviješten o istom.

Korčula, 25. ožujka 2011.