Poslovi dežurstva u Kuli Kopnenih vrata

Gradski muzej Korčula tijekom turističke sezone 2022. uposlit će više osoba za obavljanje poslova vezanih za dežurstva u Kuli Kopnenih vrata.

Pozivaju se zainteresirani đaci i studenti s područja Grada Korčule da dostave pismene prijave Gradskom muzeju Korčula.

Rad će biti organiziran u smjenama prema potrebama i rasporedu kojeg utvrđuje Gradski muzeja Korčula.

Prijava treba sadržavati:

  1. ime i prezime
  2. adresu i broj telefona ili mobitela
  3. kopiju osobne iskaznice ili rodnoga lista
  4. dokaz o učeničkom ili studentskom statusu (potvrda od škole ili visokog učilišta)

Prijave mogu podnijeti kandidati stariji od 16 godina.

Prijave se podnose na adresu:
Gradski muzej Korčula
Trg Sv. Marka 1
20260 Korčula

Gradski muzej Korčula