Poticanje otočnog gospodarstva

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije nastavlja s provođenjem mjere dodjele potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima u skladu s Javnim pozivom za dodjelu potpora male vrijednosti u 2020. godini otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta.

Podnositelji zahtjeva za ostvarivanje prava na potporu male vrijednosti su otočni poslodavci (fizičke osobe–obrtnici i pravne osobe) koji neovisno o svom sjedištu, svoju registriranu djelatnost obavljaju na otocima.

Potpore male vrijednosti otočnim poslodavcima dodjeljuju se, u svrhu poticanja konkurentnosti i rasta poduzetništva na otocima i mjeru očuvanja radnih mjesta, za djelatnosti koje su od važnosti za gospodarski razvoj otoka.

Podnositelji zahtjeva za potporu mogu ostvariti potpore pod sljedećim uvjetima:

 • da na otocima obavljaju djelatnosti koje su važne za gospodarski razvoj otoka (članak 35. Zakona)
 • da zaposlenici koje zapošljavaju imaju prebivalište na otocima
 • da zaposlenici koje zapošljavaju rade kod istog Podnositelja zahtjeva za potporu najmanje
  dvanaest mjeseci bez prekida do trenutka podnošenja Zahtjeva
 • da udio vlasništva Republike Hrvatske, jedinice regionalne (područne) samouprave i jedinice
  lokalne samouprave u strukturi vlasništva Podnositelji zahtjeva za potporu nije veći od 50% i
 • da nisu financijske institucije (banke, osiguravajuća društva, štedno-kreditne zadruge i
  slično)

Javni poziv otvoren je do 24. studenoga 2020.

Za sva pitanja i informacije, na raspolaganju su e-mail: [email protected] i telefonski kontakti: 01/6391 955, 01/6391 970.

Više o uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na potpore možete pronaći na poveznici.
Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u 2020. godini otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta.