Poziv na 11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

11. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 7. listopada (petak) 2022. godine, s početkom u 17:00 sati, u gradskoj vijećnici Grada Korčule u Korčuli.

KLASA: 024-02/22-01/05
URBROJ: 2117-9-01-22-1
Korčula, 30. rujna 2022.

Na temelju članaka 113., 114. i 115. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18) sazivam 11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

za dan 7. listopada (petak) 2022. godine,
s početkom u 17:00 sati,
u gradskoj vijećnici Grada Korčule u Korčuli.

 Predlažem sljedeći
d n e v n i   r e d:

 1. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Gradskog vijeća
 2. Usvajanje zapisnika sa 10. (svečane) sjednice Gradskog vijeća
 3. Izvješće gradonačelnice o radu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine
 4. Konačni prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Korčule za 2022. godinu
  Prilog 1
 5. Konačni prijedlog odluke o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Korčule
  Prilog 1
 6. Prijedlog zaključka o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Korčule, označene kao čest. zem. 1013/2 k.o. Korčula
  Prilog 1
  Prilog 2
  Prilog 3
 7. Prijedlog zaključka o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Korčule, označene kao dio čest. zem. 1509/2 k.o. Pupnat
  Prilog 1
  Prilog 2
  Prilog 3
 8. Program rada Savjeta mladih Grada Korčule za 2023. godinu
 9. Prijedlog zaključka o otpisu zastarjelih i nenaplativih potraživanja po osnovi ostalih naknada utvrđenih gradskom odlukom
 10. Prijedlog zaključka o otpisu zastarjelih i nenaplativih potraživanja po osnovi komunalnih doprinosa
 11. Prijedlog zaključka o otpisu zastarjelih i nenaplativih potraživanja po osnovi ostalih gradskih prihoda
 12. Prijedlog zaključka o otpisu zastarjelih i nenaplativih potraživanja po osnovi poreza na tvrtku
 13. Prijedlog zaključka o otpisu zastarjelih i nenaplativih potraživanja po osnovi povrata u Proračun Grada Korčule
 14. Prijedlog zaključka o otpisu zastarjelih i nenaplativih potraživanja na ime spomeničke rente koja se plaća po četvornom metru korištene površine poslovnog prostora

Molim za nazočnost sjednici, a u slučaju spriječenosti izvijestite nas na tel. 711-143 ili 711-184.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Marija Šegedin