Poziv na 12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

12. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 1. prosinca (četvrtak) 2022. godine, s početkom u 17:30 sati, u gradskoj vijećnici Grada Korčule u Korčuli.

KLASA: 024-02/22-01/06
URBROJ: 2117-9-01-22-1
Korčula, 23. studenog 2022.

Na temelju članaka 113., 114. i 115. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18) sazivam 12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

za dan 1. prosinca (četvrtak) 2022. godine,
s početkom u 17:30 sati,
u gradskoj vijećnici Grada Korčule u Korčuli.

Predlažem sljedeći
d n e v n i  r e d:

 1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Gradskog vijeća
 2. Konačni prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Korčule u 2023. godini
  Prilog 1
  Prilog 2
 3. Konačni prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima
 4. Konačni prijedlog Odluke o dopunama Odluke o komunalnom redu
 5. Konačni prijedlog Odluke o sprječavanju odbacivanja otpada na području Grada Korčule
 6. Konačni prijedlog Odluke o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu ili sidrištu luke na području Grada Korčule za 2024. godinu
 7. Konačni prijedlog Odluke o lokalnim porezima Grada Korčule
 8. Konačni prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu.

Molim za nazočnost sjednici, a u slučaju spriječenosti izvijestite nas na tel. 711-143 ili 711-184.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Marija Šegedin