Poziv na 16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

16. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 15. lipnja (četvrtak) 2023. godine, s početkom u 18:00 sati, u gradskoj vijećnici Grada Korčule u Korčuli.

KLASA: 024-02/23-01/00003
URBROJ: 2117-9-01-23-00001
Korčula, 07. lipnja 2023.

Na temelju članaka 113., 114. i 115. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18) sazivam 16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

za dan 15. lipnja (četvrtak) 2023. godine,
s početkom u 18:00 sati,
u gradskoj vijećnici Grada Korčule u Korčuli.

Predlažem sljedeći
d n e v n i   r e d:

 1. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule
 2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Korčule za 2022. godinu
  Prilog 1
 3. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Korčule za 2022. godinu
 4. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Korčule u 2022. godini
 5. Konačni prijedlog Odluke o uređenju međusobnih imovinsko-pravnih odnosa između Grada Korčule i Grada Slavonskog Broda
  Prilog 1
  Prilog 2
  Prilog 3
 6. Konačni prijedlog Odluke o utvrđivanju komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi
  Prilog 1
 7. Konačni prijedlog Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Korčula
 8. Konačni prijedlog zaključka o kupnji nekretnine označene kao dio čest.zem. 507/1 k.o. Korčula
  Prilog 1
  Prilog 2
 9. Konačni prijedlog zaključka o dodjeli nagrade za životno djelo Grada Korčule dr. Davoru Peniću
 10. Konačni prijedlog zaključka o dodjeli kolektivne godišnje nagrade Grada Korčule Glazbenoj udruzi „Crnomiri-Čara“

Molim za nazočnost sjednici, a u slučaju spriječenosti izvijestite nas na tel. 711-143 ili 711-184.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Marija Šegedin