Poziv na 18. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

18. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 18. rujna (ponedjeljak) 2023. godine, s početkom u 17:00 sati, u gradskoj vijećnici Grada Korčule u Korčuli.

KLASA: 024-02/23-01/00005
URBROJ: 2117-9-01/01-23-00001
Korčula, 11. rujna 2023.

Na temelju članaka 113., 114. i 115. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18) sazivam 18. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

za dan 18. rujna (ponedjeljak) 2023. godine,
s početkom u 17:00 sati,
u gradskoj vijećnici Grada Korčule u Korčuli.

Predlažem sljedeći
d n e v n i   r e d:

 1. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule
 2. Usvajanje zapisnika sa 17. (svečane) sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule
 3. Konačni prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora na području Grada Korčule
 4. Konačni prijedlog zaključka o davanju na uporabu zgrade izgrađene na č.zem. 514/12 k.o. Korčula
 5. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda
 6. Izbor predsjednika Odbora za Statut i Poslovnik
 7. Izbor zamjenika predsjednika Odbora za proračun i financije
 8. Izbor člana Odbora za izbor i imenovanje
 9. Izbor člana Odbora za javna priznanja
 10. Izbor zamjenika predsjednika Mandatnog odbora
 11. Izbor zamjenika predsjednika Odbora za imenovanje ulica i trgova na području Grada Korčule

Molim za nazočnost sjednici, a u slučaju spriječenosti izvijestite nas na tel. 711-143 ili 711-184.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Marija Šegedin