Poziv na 22. (žurnu) sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

22. (žurna) sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 12. travnja (petak) 2024. godine, s početkom u 13:30 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Korčule u Korčuli.

KLASA: 024-02/24-01/02
URBROJ: 2117-9-03/1-24-1
Korčula, 8. travnja 2024.

Na temelju članaka 113., 114. i 115. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18) sazivam 22. (žurnu) sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

za dan 12. travnja (petak) 2024. godine,
s početkom u 13:30 sati,
u Gradskoj vijećnici Grada Korčule u Korčuli.

Predlažem sljedeći
d n e v n i   r e d:

  1. Konačni prijedlog Odluke o jediničnom iznosu zakupnine, rokovima za izdavanje računa i načinu plaćanja zakupnine za turističko zemljište

Sukladno članku 135. stavku 4. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), „Aktualni sat“ se neće održati, s obzirom da je sjednica sazvana žurno.

Molim za nazočnost sjednici, a u slučaju spriječenosti izvijestite nas na tel. 711-143 ili 711-184.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Marija Šegedin