Poziv na 22. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

22. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 31. siječnja 2020. godine, s početkom u 18.00 sati, u gradskoj vijećnici u Korčuli.

KLASA: 021-05/20-02/01
URBROJ: 2138/01-01-20-1
Korčula,  24. siječnja 2020.

Na temelju članaka 113., 114. i 115. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18) sazivam 22. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

za dan 31. siječnja (petak) 2020. godine,
s početkom u 18.00 sati,
u gradskoj vijećnici u Korčuli.

Predlažem sljedeći

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice Gradskog vijeća
  2. Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja “Tri žala 1”
  3. Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja “Ekonomija”
  4. Konačni prijedlog odluke o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke na području grada Korčule
  5. Konačni prijedlog odluke o uključenju Grada Korčule u program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje (POS) 
  6. Konačni prijedlog odluke o utvrđivanju komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi (groblje Sv. Luke)
  7. Izvješće o stanju u prostoru Grada Korčule za razdoblje 2015. – 2018.
  8. Davanje suglasnosti na (novi) Statut Gradske knjižnice “Ivan Vidali”.

Molim za nazočnost sjednici, a u slučaju spriječenosti izvijestite nas na tel. 711-143 ili 711-184.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing., v.r

Dodatnu dokumentaciju uz Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja “Tri žala 1” možete preuzeti ovdje.
Dodatnu dokumentaciju uz Konačni prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja “Ekonomija” možete preuzeti ovdje.
Dodatnu dokumentaciju uz Davanje suglasnosti na (novi) Statut Gradske knjižnice “Ivan Vidali” možete preuzeti ovdje.

 

 

 

Komentiraj