Poziv na 26. (žurnu) sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

26. (žurna) sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 20. srpnja (ponedjeljak) 2020. godine, s početkom u 18.00 sati, gradskoj vijećnici u Korčuli.

KLASA: 021-05/20-02/05
URBROJ: 2138/01-01-20-1
Korčula, 17. srpnja 2020.

Na temelju članka 113. i 114. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18) sazivam (žurno) 26. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

za dan 20. srpnja (ponedjeljak) 2020. godine,
s početkom u 18.00 sati,
u gradskoj vijećnici u Korčuli.

Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

  1. Konačni prijedlog odluke o kreditnom zaduženju Grada Korčule.

Molim za nazočnost sjednici, a u slučaju spriječenosti izvijestite nas na tel. 711-143 ili 711-184.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing. v.r.