Poziv na 29. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

29. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 30. studenog (ponedjeljak) 2020. godine, s početkom u 18.00 sati, u kino dvorani Doma kulture „Liburna“ u Korčuli .

KLASA: 021-05/20-02/08
URBROJ: 2138/01-01-20-1
Korčula, 19. studenog 2020.

Na temelju članaka 113., 114. i 115. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18) sazivam 29. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

za dan 30. studenog (ponedjeljak) 2020. godine,
s početkom u 18:00 sati,
u kino dvorani Doma kulture „Liburna“ u Korčuli.

Predlažem sljedeći
d n e v n i   r e d:

 1. Usvajanje zapisnika sa 28. sjednice Gradskog vijeća
 2. Konačni prijedlog odluke o privremenoj zabrani građevinskih radova na području Grada Korčule u 2021. godini
  Prilog 1 – Grafički prikaz 1.zone kao dio odluke o zabrani radova
  Prilog 2 – Prethodno mišljenje TZ Grada Korčule
 3. Konačni prijedlog odluke o ispravku tehničke greške u Odluci o donošenju Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja „GZ Lokva“
 4. Konačni prijedlog odluke o upravljanju spremnicima za odvojeno prikupljanje otpada
 5. Konačni prijedlog odluke o izmjenama Odluke o rasporedu sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u 2020. godini
 6. Konačni prijedlog odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu
  Prilog 1 – Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu
  Prilog 2 – Prilozi Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda
 7. Imovinsko-pravni predmet (Mladen Tvrdeić) – sklapanje predugovora
  Prilog 1 – Geodetski situacijski nacrt
  Prilog 2 – MO Žrnovo suglasnost 1
  Prilog 3 – MO suglasnost 2
  Prilog 4 – Prijedlog predugovora
 8. Izvješće KTD-a Hober d.o.o. o poslovanju za 2019. godinu
 9. Izvješće KORA-e d.o.o. o radu za 2019. godinu.
  Prilog 1 – Kora Brutto bilanca 2019.
  Prilog 2 – Kora GFI-POD 2019.
  Prilog 3 – Bilješke uz financijski izvještaj 2019.

Molim za nazočnost sjednici, a u slučaju spriječenosti izvijestite nas na tel. 711-143 ili 711-184.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing., v.r