Poziv na 4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

4. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 28. rujna (utorak) 2021. godine, s početkom u 18:00 sati, u gradskoj vijećnici Grada Korčule u Korčuli.

KLASA: 021-05/21-02/07
URBROJ: 2138/01-01-21-1
Korčula, 20. rujna 2021.

Na temelju članaka 113., 114. i 115. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18) sazivam 4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

 za dan 28. rujna (utorak) 2021. godine,
s početkom u 18:00 sati
u gradskoj vijećnici Grada Korčule u Korčuli.

Predlažem sljedeći
d n e v n i   r e d:

 1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Gradskog vijeća
 2. Usvajanje zapisnika sa 3. (svečane) sjednice Gradskog vijeća
 3. Konačni prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenja Proračuna Grada Korčule za 2021. godinu
  Prilog 1
 4. Konačni prijedlog odluke o donošenju (nove/revizija) Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Korčulu
  Prilog 1
  Prilog 2
 5. Konačni prijedlog odluke o određivanju plaće, naknade za rad i drugih prava gradonačelnika Grada Korčule
 6. Konačni prijedlog odluke o davanju suglasnosti za provedbu projekta „Uređenje sportskog igrališta Žrnovo“
  Prilog 1
 7. Konačni prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Korčule
  Prilog 1
  Prilog 2
  Prilog 3
 8. Imenovanje članova (dopuna) Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja
 9. Razrješenje i imenovanje predsjednika Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda za područje Grada Korčule
 10. Pristupanje Lokalnoj akcijskoj skupini u ribarstvu Južni Jadran (FLAG Južni Jadran)
 11. Izbor članova Savjeta mladih Grada Korčule.

Molim za nazočnost sjednici, a u slučaju spriječenosti izvijestite nas na tel. 711-143 ili 711-184.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Marija Šegedin, v.r.