Poziv na 8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

8. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 20. svibnja (petak) 2022. godine, s početkom u 18:00 sati, u gradskoj vijećnici Grada Korčule u Korčuli.

KLASA: 024-02/22-01/02
URBROJ: 2117-9-01-22-1
Korčula, 12. svibnja 2022.

Na temelju članaka 113., 114. i 115. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18) sazivam 8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule,

 za dan 20. svibnja (petak) 2022. godine,
s početkom u 18:00 sati,
u gradskoj vijećnici Grada Korčule u Korčuli

Predlažem sljedeći
d n e v n i   r e d:

 1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća
 2. Izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje od 20. svibnja do 31. prosinca 2021. godine
 3. Konačni prijedlog odluke o zborovima građana
 4. Konačni prijedlog odluke o načinu podnošenja prijedloga i peticija i odlučivanje o njima
 5. Konačni prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra (kula Svih Svetih)
  Prilog 1
 6. Konačni prijedlog programa mjera poticanja razvoja poduzetništva Grada Korčule u 2022. godini
 7. Prijedlog za prodaju čest. zem. 2371/52 k.o. Čara
  Prilog 1
  Prilog 2
 8. Prijedlog za prodaju čest. zem. 2371/53 k.o. Čara
  Prilog 1
  Prilog 2
 9. Prijedlog za prodaju čest. zem. 2371/54 k.o. Čara
  Prilog 1
  Prilog 2
 10. Prijedlog za prodaju čest. zem. 2371/55 k.o. Čara
  Prilog 1
  Prilog 2
 11. Prijedlog za prodaju čest. zem. 2378/55 k.o. Čara
  Prilog 1
  Prilog 2
 12. Prijedlog za prodaju čest. zem. 760/1 k.o. Korčula
  Prilog 1
  Prilog 2
 13. Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Korčule za 2021. godinu.

Molim za nazočnost sjednici, a u slučaju spriječenosti izvijestite nas na tel. 711-143 ili 711-184.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Marija Šegedin