Poziv na javno događanje u Korčuli

U sklopu projekta "Što bi dao da si na mom mjestu?" mreža udruga osoba s invaliditetom Dalmacije u partnerstvu s Udrugom za civilno društvo i kvalitetu življenja Srma organizira javno događanje u Korčuli (na Spomeniku) u petak 3. lipnja 2011. godine od 10,30 do 12,30

.

Kako bi se potaknuli građani na promišljanje o pravima, potrebama i mogućnostima osoba s invaliditetom, osmišljen je projekt „Što bi dao da si na mom mjestu?“.

U sklopu javnog događanja želja nam je građanima približiti potrebe i poteškoće s kojima se susreću osobe s invaliditetom te uz pomoć invalidskih kolica, bijelog štapa te znakovnog jezika upoznati građane sa potrebom prilagodbe određenih prostora u gradu, a sve s ciljem da  osobe s invaliditetom ravnopravno sudjeluju u svim aspektima života svojega grada.

Predviđene aktivnosti tijekom godinu dana trajanja projekta, uz javna događanja u 10 gradova diljem Dalmacije su i motivacijske radionice koje trebaju potaknuti same osobe s invalidtetom na aktiviniji angažman u lokalnim sredinama. Završna faza projekta je izrada stripa, gdje nam je želja kroz jedan drugačiji medij približiti život osoba s invaliditetom mlađim naraštajima te ih senzibilizirati na prava i potrebe samih osoba s invaliditetom.

Kroz projekt Što bi dao da si na mom mjestu?“ potiče se jačanje i osnaživanje osoba s invaliditetom za njihovo lakše uključivanje u život te se radi na podizanju razine svijesti svih građana o potrebama, pravima i sposobnostima osoba s invaliditetom.

Javno događanje odvija se u sklopu projekta „Što bi dao da si na mom mjestu?“ koji je financiran sredstvima Delegacije Europske komisije u Republici Hrvatskoj.

Pozivamo Vas da nam se u Korčuli pridružite u informiranju i senzibiliziranju građana o pravima i potrebama osoba s invaliditetom.

Voditelj projekta
Ante Raos