Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti – Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet Grada Korčule

Prethodna provjera znanja i sposobnosti održat će se dana 10. kolovoza 2022., s početkom, u 10.00 sati u velikoj vijećnici Grada Korčule, Trg Antuna i Stjepana Radića, u Korčuli (1. kat).

KLASA: 112-02/22-01/02
URBROJ: 2117-9-02-22-5
Korčula, 4. kolovoza 2022.

Na temelju članka 20. stavka 4.  podstavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19; dalje u tekstu: ZNS) i točke 7. javnog natječaja za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet Grada Korčule, KLASA: 112-02/22-01/02, URBROJ: 2117-9-02-22-1, od 5. srpnja 2022. (objavljeno u „Narodnim novinama“, br. 81/22, od 13. srpnja 2022.), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet, objavljuje

P O Z I V
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
(pisano testiranje i intervju)

U „Narodnim novinama“, br. 81/22 od 13. srpnja 2022. objavljen je javni natječaj za imenovanje pročelnika/ce Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet Grada Korčule.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje i intervju) možete pročitati ovdje.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU
JAVNOG NATJEČAJA