Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti – Javni natječaj za prijam u službu višeg referenta za mjesnu samoupravu u Upravni odjel za opće poslove i mjesnu samoupravu Grada Korčule

Prethodna provjera znanja i sposobnosti održat će se dana 22. svibnja 2023., s početkom u 13:00 sati u velikoj vijećnici Grada Korčule, Trg Antuna i Stjepana Radića, u Korčuli (1. kat).

KLASA: 112-01/23-01/00001
URBROJ: 2117-9-03/1-23-11
Korčula, 10. svibnja 2023.

Na temelju članka 20. stavka 4.  podstavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19; dalje u tekstu: ZNS) i točke 7. javnog natječaja za prijam u službu višeg referenta za mjesnu samoupravu u Upravni odjel za opće poslove i mjesnu samoupravu Grada Korčule, KLASA: 112-01/23-01/00001, URBROJ: 2117-9-03/1-23-00002, od 03. travnja 2023. (objavljeno u „Narodnim novinama“, br. 38/2023, od 05. travnja 2023.), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu višeg referenta za mjesnu samoupravu, objavljuje

P O Z I V
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
(pisano testiranje i intervju)

U „Narodnim novinama“, br. 38/2023 od 05. travnja 2023. objavljen je javni natječaj za prijam u službu višeg referenta za mjesnu samoupravu u Upravni odjel za opće poslove i mjesnu samoupravu Grada Korčule.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje i intervju) možete preuzeti na poveznici.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU
JAVNOG NATJEČAJA