Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti – Javni natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika za računovodstvo u Upravni odjel za proračun i financije Grada Korčule.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti održat će se dana 22. kolovoza 2022., s početkom, u 09:00 sati u velikoj vijećnici Grada Korčule, Trg Antuna i Stjepana Radića, u Korčuli (1. kat).

KLASA: 112-02/22-01/03
URBROJ: 2117-9-02-22-6
Korčula, 11. kolovoza 2022.

Na temelju članka 20. stavka 4.  podstavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19; dalje u tekstu: ZNS) i točke 7. javnog natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za računovodstvo u Upravni odjel za proračun i financije Grada Korčule, KLASA: 112-02/22-01/03, URBROJ: 2117-9-04-22-2, od 18. srpnja 2022. (objavljeno u „Narodnim novinama“, br. 84/22, od 20. srpnja 2022.), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za računovodstvo, objavljuje

P O Z I V
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
(pisano testiranje i intervju)

U „Narodnim novinama“, br. 84/22 od 20. srpnja 2022. objavljen je javni natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika za računovodstvo u Upravni odjel za proračun i financije Grada Korčule.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje i intervju) možete pročitati ovdje.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU
JAVNOG NATJEČAJA