Poziv za sastanak – Ponude za pravo prvokupa autobusnog kolodvora

Sastanak će se održati 19.10.2017. u Gradskoj vijećnici s početkom u 18 sati.

Poštovani,

pozivamo Vas na radni sastanak dana 19. 10. 2017., na temu ponude Nomos d.o.o. za pravo prvokupa autobusnog kolodvora (č.zgr. 1339 i zk.č.br. 1003/2 k.o. Korčula), koji će se održati u Gradskoj vijećnici, s početkom u 18.00 sati.

Na sastanak mogu nazočiti osim pozvanih i zainteresirani građani.

GRADONAČELNIK GRADA KORČULE
Andrija Fabris, ing.