Poziv svim zainteresiranim gospodarskim subjektima za prethodno savjetovanje

Priprema otvorenog postupka javne nabave: Izgradnja nogostupa s javnom rasvjetom na ŽC 6244, od kružnog toka (rotora) do raskrižja sa Ulicom korčulanskih domobrana (kuće Gatti) u Korčuli.

KLASA: 960-03/20-01/06
URBROJ: 2138/01-02-20-3
Korčula,  9. ožujka 2020.

Na temelju članka 198. stavaka 3. Zakona o javnoj nabavi (”Narodne novine”, broj 120/16; dalje u tekstu: ZJN), te članka 9. stavka 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/17; dalje u tekstu: Pravilnik), Grad Korčula, kao javni naručitelj, u predmetnom postupku javne nabave, ev. broj nabave: JN/MV-4/2020, objavljuje

P O Z I V
SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
ZA PRETHODNO SAVJETOVANJE
ZA PRIPREMU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE
Izgradnja nogostupa s javnom rasvjetom na ŽC 6244, od kružnog toka (rotora) do raskrižja sa Ulicom korčulanskih domobrana (kuće Gatti) u Korčuli