Poziv svim zainteresiranim gospodarskim subjektima za prethodno savjetovanje za pripremu otvorenog postupka javne nabave radova: rekonstrukcija kuće Marka Pola

Priprema otvorenog postupka javne nabave: Rekonstrukcija kuće Marka Pola u Korčuli

KLASA: 960-03/18-01/47
URBROJ: 2138/01-02-18-2
Korčula, 16. prosinca 2018.

Na temelju članka 198. stavaka 3. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 120/16; dalje u tekstu: ZJN), te članka 9, stavka 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (“Narodne novine”, broj 101/17; dalje u tekstu: Pravilnik), Stručno povjerenstvo za javnu nabavu Grada Korčule u predmetnom postupku javne nabave objavljuje

POZIV

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
ZA PRETHODNO SAVJETOVANJE
ZA PRIPREMU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE RADOVA:

Rekonstrukcija kuće Marka Pola

Grad Korčula, u svojstvu javnog naručitelja, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti – Rekonstrukcija kuće Marka pola u Korčuli.

Tekst poziva možete pročitati ovdje.
Nacrt dokumentacije o nabavi možete pročitati ovdje.
Troškovnik “Rekonstrukcija kuće Marka Pola” možete preuzeti ovdje.
Glavni projekt – mape:
1. Mapa – Maro Polo, arhitektura, glavni
2. Mapa – Marko Polo, konstrukcija
3. Mapa – Marko Polo, struja
4. Mapa – Marko Polo, vatrodojava
5. Mapa – Marko Polo, voda
6. Mapa – Marko Polo, termoinstalacije
7. Mapa – Marko Polo, hortikultura

STRUČNO POVJERENSTVO ZA JAVNU NABAVU
Srđan Mrše, dipl.iur., voditelj