Poziv za 2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

2. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 11. svibnja (ponedjeljak) 2015. godine, s početkom u 18.00 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli

Na temelju članka 113., 114. i 114.a Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst) sazivam 2. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

za dan 11. svibnja (ponedjeljak) 2015. godine,

s početkom u 18.00 sati,

u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d:

1.Usvajanje zapisnika sa 1. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća

2.Konačni prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada  Korčule za 2014. godinu

3.Konačni prijedlog proračuna Grada Korčule za 2015. godinu

4.Konačni prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Korčule za 2015. godinu

5.Konačni prijedlog odluke o izmjenama Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule

Grafički prilog ID odluke o izradi II ID PPUGK

6.Konačni prijedlog odluke o izradi Usklađenja Prostornog plana uređenja Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 02/03, 03/08 i 03/11) sa Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13) u svrhu određivanja neuređenih dijelova građevinskih područja

7.Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Korčule

8.Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Korčule u 2015. godini

9.Pristupanje Grada Korčule Lokalnoj akcijskog grupi „LAG 5“

10.Zamjena (prodaja) čest. zem. 2371/113 k.o. Čara

11.Ponuda Gabrijele Matković za pravo prvokupa dijela nekretnine – čest. zgr. 203 k.o. Korčula

12.Ponuda Saše Krkeljaša za pravo prvokupa dijela nekretnine – čest. zgr. 425 k.o. Korčula

13.Ponuda  Adrije –Azije d.o.o za pravo prvokupa više nekretnina u staroj gradskoj jezgri grada Korčule.

Molim za nazočnost sjednici, a u slučaju spriječenosti izvijestite nas na tel. 711-143 ili 711-184.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA

Joško Cebalo, v.r.