Poziv za dostavu neobvezujuće ponude

Pozivaju se zainteresirane ovlaštene pravne i fizičke osobe da dostave neobvezujuće ponude za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju Doma kulture u Pupnatu.

S tim u svezi se napominje:

1. Projektna dokumentacija obuhvaća izradu: Idejnog, Glavnog i Izvedbenog projekta.

2. Grad Korčula izradio je snimak postojećeg stanja u autocadu koji će se ustupiti.

3. Grad Korčula izradit će posebnu geodetsku podlogu (PGP) o svom trošku.

4. Projektni zadatak:

Redni broj Postojeće stanje Planirano stanje
1., 2., 3. i 4. Biljarski klub Biljarski klub
5. Spremište Ured mjesnog odbora
6. Spremište Sala za sastanke
7. Spremište Sanitarni čvor i spremište
8. Caffe bar Caffe bar
9. Sanitarni čvor Projektom će se rekonstruirati sanitani čvorovi (muški i ženski) te ostaviti manje spremište. Postoji mogućnost da se sanitarni čvorovi i (ili) spremište prošire (dograde) na zapadnoj strani objekta (broj 11).
10. Spremište
12. Plesna sala Plesna sala
13. Ured mjesnog odbora Nakon izrade snimka postojećeg stanja uređena je kuhinja (brojevi 13. i 14).
14. Plesna sala

5. Grijanje i hlađenje: klima uređaji.  Objekt je spojen na niskonaponsku mrežu, vodovodnu mreži i telefonsku mrežu. Kanalizacija je riješena na način da je objekt spojen na septičku jamu.

6. Vrste projekata: arhitektura, konstrukcija, vodovod, kanalizacija, elektrika, grijanje i  hlađenje. Potrebno je izraditi i ostale elaborate u skladu s Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (elaborate zaštite od požara, elaborate zaštite na radu,..).

Cijeli tekst Javnog poziva pogledajte ovdje (.pdf)

Snimak postojećeg stanja pogledajte ovdje (.pdf – 1.077 KB)