Poziv za Konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 07. travnja (utorak) 2015. godine u 10:00 sati u Gradskoj vijećnici.

Na temelju članka 87. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”,  broj 144/12) i Odluke ministra uprave KLASA: 023-04/14-01 /24, URBROJ: 515-02-02/1-15-11 od 16. ožujka 2015. godine,

sazivam

Konstituirajuću sjednicu Gradskoga vijeća Grada Korčule
za dan 07. travnja (utorak) 2015. u 10,00 sati.

Konstituirajuća sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici u Korčuli, Trg A. i S. Radića 1.

Za konstituirajuću sjednicu utvrđuje se    D n e v n i   red, kako slijedi:

–   Utvrđivanje kvoruma,

1. lzbor Mandatnog odbora,

2.  Izvješće Mandatnog odbora i verifikacija mandata članova Gradskoga vijcća,

–   Utvrđivanje člana Gradskoga  vijeća koji ćc predsjedavati konstituirajućom sjednicom do izbora predsjednika,

–   Svečana prisega članova Gradskoga vijeća,

3.  Izbor Odbora za izbor i imenovanja,

4.  lzbor predsjednika Gradskoga vijeća i potpredsjednika Gradskoga vijeća.

Ovlašćuje se Srđan Mrše, v.d. pročelnika upravnog odjela za opće poslove i mjesnu samoupravu Grada Korčule za otvaranje i  vođenje konstituirajuće sjednice do utvrđivanja člana Gradskoga vijeća koji će predsjedavati konstituirajućom sjednicom do izbora predsjednika.

Predstojnik:
Baldo Pušić, v.r.

  • Kompletan poziv pogledajte ovdje.