Poziv za prethodno savjetovanje za pripremu otvorenog postupka javne nabave robe: Opremanje-Rekonstrukcija palače Ismaeli-Gabrielis

Priprema otvorenog postupka javne nabave robe: Opremanje - Rekonstrukcija palače Ismaeli - Gabrielis.

Klasa: 960-03/19-01/27
URBROJ: 2138/01-02-19-2
Korčula, 27. kolovoza 2019.

Na temelju članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (”Narodne novine”, broj 120/16; dalje u tekstu: ZJN) te članka 9. stavka 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/17; dalje u tekstu: Pravilnik), Stručno povjerenstvo za javnu nabavu Grada Korčule u predmetnom postupku javne nabave objavljuje

P O Z I V
SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA ZA PRETHODNO SAVJETOVANJE
ZA PRIPREMU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE ROBE:
Opremanje – Rekonstrukcija palače Ismaeli – Gabrielis

Grad Korčula, u svojstvu javnog naručitelja, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave robe velike vrijednosti – Opremanje – Rekonstrukcija palače Ismaeli – Gabrielis u Korčuli.

Tekst Poziva u cijelosti možete pročitati ovdje.
Nacrt Dokumentacija o nabavi
Troškovnik Grupa1 – OPREMA
Troškovnik Grupa 2 – GRAĐEVINSKO – OBRTNIČKI RADOVI
Troškovnik Grupa 4 – MULTIMEDIJA
Troškovnik Grupa 5 – ELEKTROINSTALACIJE, RASVJETA I OSTALO

STRUČNO POVJERENSTVO ZA JAVNU NABAVU
Srđan Mrše, dipl. iur., voditelj