POZIV ZA UMIROVLJENIKE

U povodu nastupajućih blagdana Grad Korčula će podijeliti poklon bonove umirovljenicima koji su se prijavili, a čije mirovina ne prelazi iznos do 2.000,00 kn.

Pozivamo Vas stoga da preuzmete Vaše bonove:

KORČULA – Uredu tajnika GK Stari grad i Sveti Antun –
(Mladen Fortunato) –Trg sv. Justine b.b. –
Četvrtak i petak, 18. i 19. prosinca 2014.
u vremenu od 09,00 do 12,00 sati

ŽRNOVO – U Uredu MO Žrnovo – (Emil Brčić)
Četvrtak i petak, 18. i 19. prosinca 2014.
u vremenu od 11,00 do 13,00 sati

RAČIŠĆE – U Uredu MO Račišće
Četvrtak – 18. prosinca 2014. u vremenu od 09,00 do 10,30 sati

PUPNAT – U Uredu MO Pupnat
Petak, 19. prosinca 2014. u vremenu od 09,00 do 10,30 sati

ČARA – U Uredu MO Čara
Ponedjeljak, 22. prosinca 2014. u vremenu od 09,00 do 10,00 sati