POZIV – Zdravstvo i socijalna skrb

Dubrovačko-neretvanska županija objavila je poziv za prijavu programa i projekata namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba iz područja zdravstva i socijalne skrbi radi uvrštenja u Program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za 2010. godinu Rok za podnošenje prijava je 30 dana nakon objave na web stranici Dubrovačko-neretvanske županije

Programi i projekti namijenjeni zadovoljavanju javnih potreba iz područja zdravstva i socijalne skrbi za koje se može osigurati financijska potpora iz razdjela Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2010. godinu jesu zdravstvene i socijalne djelatnosti i poslovi kojima se rješavaju postojeći problemi od interesa za Dubrovačko-neretvansku županiju.

Financijskim planom će se u Proračunu Dubrovačko-neretvanske županije – razdjel Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb osigurati financijska potpora, prije svega za programe i projekte kojima se rješavaju županijski prioritetni javnozdravstveni problemi i to u jednom od sljedećih područja:

  1. Prevencija ovisnosti
  2. Prevencija kardiovaskularnih bolesti
  3. Zaštita žrtava i prevencija nasilja u obitelji
  4. Zaštita i unapređenje kvalitete života osoba s kroničnim bolestima i invaliditetom