Pravilnik o čuvanju, korištenju, odabiranju i izlučivanju arhivskog i registraturnog gradiva_2012

Na temelju Zakona o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“, br. 105/97, 64/00 i 65/09), Pravilnika o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva („Narodne novine«, br. 90/02), Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva („Narodne novine“, br. 63/04 i 106/07), članka 74. stavka 1. točke 14. i članka 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Narodne novine“, br. 6/09) Gradonačelnik Grada Korčule dana 29. veljače 2012. godine donio je

P R A V I L N I K
o čuvanju, korištenju, odabiranju i izlučivanju
arhivskog i registraturnog gradiva