Predstavljen nacrt Plana upravljanja starom gradskom jezgrom grada Korčule

Javno predstavljanje održano je 9. svibnja 2019.g.

Plan upravljanja starom gradskom jezgrom grada Korčule izrađuje se kao strateški razvojni dokument kojim se utvrđuju ciljevi i prioriteti cjelokupnog razvoja stare gradske jezgre grada Korčule usuglašeni s dokumentima višeg reda, lokalnim vlastima te predstavnicima javnog, privatnog i civilnog sektora. Plan upravljanja sadrži ciljeve, prioritete i mjere razvoja za razdoblje od deset godina (2019.-2028.).

Spomenuti Plan upravljanja starom gradskom jezgrom izrađuje se u sklopu provedbe projekta “Revitalizacija obrambenih utvrda grada Korčule”, ukupne vrijednosti 5.784.937,40 HRK.
Od ukupne vrijednosti projekta, 4.204.949,92 HRK bespovratnih sredstava osigurano je iz Europskog fonda za regionalni razvoj – OP Konkurentnost i kohezija, dok će Grad Korčula sudjelovati u iznosu od 1.579.987,48 HRK.

Plan upravljanja starom gradskom jezgrom grada Korčule izrađuje tvrtka Urbanex d.o.o. koja je nakon održanih fokus grupa (13. ožujka 2019.g.) izradila nacrt Plana upravljanja te je Grad Korčula u suradnji s razvojnom agencijom Kora d.o.o. organizirao javno predstavljanje u četvrtak 9. svibnja 2019.g. u Velikoj vijećnici Grada Korčule u 17.30h.

Na održanom javnom predstavljanju, tvrtka Urbanex d.o.o. prezentirala je izrađeni nacrt kojim naglašava da su stare gradske jezgre osnova kulturnog i prostornog identiteta svake lokalne zajednice i najčešće najprepoznatljiviji elementi urbanog područja unutar kojeg se nalaze, no danas se susreću s brojnim pritiscima koji se javljaju kao posljedica procesa urbanizacije i globalizacije, potrebe za socioekonomskim razvojem te klimatskih promjena koje dovode i do sve učestalijih ekstremnih vremenskih pojava.

I dok s jedne strane urbanizacija i globalizacija pružaju gospodarske, društvene i kulturne prilike koje mogu unaprijediti kvalitetu života i tradicionalni karakter urbanih povijesnih cjelina, s druge strane neadekvatno upravljanje razvojem i sporo reagiranje na promjene mogu dovesti do propadanja identiteta lokalnih zajednica, gubljenja funkcionalnosti i tradicionalne uloge stare gradske jezgre, ali i intenzivnog pada broja stanovnika.

Stoga je izuzetno bitno kvalitetno i jasno usmjereno upravljanje starim gradskim jezgrama kroz koje je moguće iskoristiti prilike koje nastaju kao rezultat dostupnosti novih tehnologija i sve većeg značaja povijesnih urbanih krajolika kao turističkih atrakcija, čime je naposljetku moguće znatno unaprijediti kvalitetu života u starim gradskim jezgrama i njihovoj okolici.

S ciljem pravovremenog odgovora na navedene izazove te utvrđivanja jasnog smjera daljnjeg razvoja izrađen je nacrt Plana upravljanja starom gradskom jezgrom grada Korčule koji predstavlja temeljni strateški razvojni dokument kojim se određuju način i smjernice upravljanja starom gradskom jezgrom.

Plan upravljanja starom gradskom jezgrom grada Korčule usmjeren je na sljedeće ciljeve:

-Očuvanje kulture življenja
-Unaprjeđenje društvenih sadržaja
-Pametno upravljanje temeljeno na participativnom modelu
-Očuvanje tradicionalnog urbanog ambijenta
-Valorizacija kulturnih bogatstava i prošlosti
-Podizanje osviještenosti i jačanje vidljivosti stare gradske jezgre
-Unaprjeđenje infrastrukturne osnove i gospodarenja otpadom
-Razvoj održive mobilnosti i logistike
-Razvoj održivog gospodarstva
-Jačanje otpornosti i sigurnosti

Nacrt dokumenta Plana upravljanja možete pogledati ovdje.