Prezentacija o Programu društveno poticane stanogradnje

Prezentacija o programu POS-a održat će se 23. ožujka 2021.(utorak) s početkom u 17,00 sati u kino dvorani Doma kulture „Liburna“ u Korčuli.

Predstavnici Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) dana 23. ožujka 2021. (utorak) s početkom u 17:00 sati u kino dvorani Doma kulture „Liburna“ u Korčuli, održat će prezentaciju Programa društveno poticane stanogradnje (POS), a sve u svrhu predstavljanja zainteresiranim građanima Grada Korčule uvjeta i načina kupnje stana prema Programu društveno poticane stanogradnje u Gradu Korčuli.

Komentiraj