Prezentacija studije za odabir najpovoljnije lokacije za izgradnju nove luke Korčula

Županijska lučka uprava Korčula i Grad Korčula pozivaju sve zainteresirane na prezentaciju Studije za odabir najpovoljnije lokacije za izgradnju nove luke Korčula, koja će biti održana u utorak, 1. prosinca 2009., u 19:00 sati, u dvorani Doma kulture u Korčuli.

Prezentaciji će biti nazočni:

  • gosp. Branko Bačić, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture,
  • gosp. Josip Borić, pomoćnik ministra u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Uprava za otočni i priobalni razvoj,
  • gđa Nina Perko, načelnica Odjela za luke i pomorsko dobro u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture,
  • gosp. Nikola Dobroslavić, župan Dubrovačko – neretvanske županije,
  • gosp. Frano Skokandić, dožupan Dubrovačko – neretvanske županije,
  • gđa. Marija Vučković, dožupanica Dubrovačko – neretvanske županije,
  • gosp. Mirko Duhović, gradonačelnik grada Korčule
  • gosp. Vedran Leleković, ravnatelj ŽLU Korčula
  • svi načelnici susjednih općina
  • predstavnici pomorskih agencija (Jadrolinija, Mediteranska, …)

Studiju će predstaviti predstavnici radnog tima i autori

A.   URBANISTIČKO ARHITEKTONSKA STUDIJA
– ARHITEKT d.o.o. Split:
Niko Ivančević, dipl.ing.arh.- glavni projektant kopnenog dijela
Živko Filipin, mag.ing.arh.

B.    MARITIMNA STUDIJA
C.    STUDIJA VJETROVALNE KLIME
D.    STUDIJA HIDRAULIČNE ANALIZE MORA
-STRABAG HIDROINJŽENJERING d.o.o. Split:
Josip Prcela, dipl.ing.građ.           glavni projektant maritimnog dijela
Darko Jerković, dipl.ing.građ.
Živko Trošić, dipl.ing.građ.

E.    PROCJENA NAJPOVOLJNIJE LOKACIJE ZA IZGRADNJU TRAJEKTNOG PRISTANIŠTA S OBZIROM NA EKOLOŠKE ČIMBENIKE
– DVOKUT ECRO d.o.o. Zagreb:
Marta Brkić, dipl.ing.agr.-uređenje krajobraza, voditelj ekološke studije
Mario Pokrivač dipl.ing.prom.
Kamenko Josipović, dipl.ing.građ.
Zoran Poljanec, prof. biol.
Ines Geci, dipl ing geol.
Jerome Le Cunff, dipl.ing.kem.teh.
Ines Rožanić, dipl.oecc.manag.

F.    STUDIJA GOSPODARSKE OPRAVDANOSTI
-prof.dr.sc. Ivo Šimunović

KONZULTANTI:
Leo Kuret, dipl.ing.građ.
Nikola Ivančević, dipl.ing.arh.

KOORDINATOR STUDIJE:                          Niko Ivančević, dipl.ing.arh.

Izložba dijela studije i urbanističko-arhitektonskog projekta pristaništa na lokaciji Polačište bit će postavljena u predvorju dvorane Doma kulture 5 dana prije prezentacije.