Prijave za radionice za IPA 2007-2009 „Lokalna partnerstva za zapošljavanje – faza 3“

U sklopu projekta Lokalna partnerstva za zapošljavanje - faza 3, Hrvatski zavod za zapošljavanje, u suradnji s timom za tehničku pomoć GVG konzorcija, organizira radionicu o pripremi i razvoju projekata

 

Hrvatski zavod za zapošljavanje u suradnji sa stranim konzultantima dana 21. i 22. prosinca 2009. godine u Dubrovniku, hotel “Lero”, organizira dvije radionice na temu izrade i razvoja projekata u sklopu IPA -e.

  1. Prva radionica 21.12.2009. godine u hotelu. “Lero”, u vremenu od 9.00 – 17.30 se organizira na temu pripreme i razvoja projekata u sklopu instrumenata pretpristupne pomoći (IPA e) Europskog socijalnog fonda.
  2. Druga radionica na temu „Lokalna partnerstva za zapošljavanje – faza3.” održat će se 22.12.2009. godine u hotelu “Lero” Dubrovnik u vremenu od 9.00 -17.30.

Sudionici radionice imaju pravo na naknadu troškova prijevoza ako koriste javni prijevoz.

Samo u iznimnim slučajevima pravo na nadoknadu troškova prijevoza će se odobriti ukoliko se najmanje dvije osobe voze u istom automobilu. Nadoknada troškova će se obavljati na temelju valjanih računa i karata. Ručak na radionicama će biti osiguran.

Prijaviti se mogu najviše do dvije osobe po svakom prijavitelju za svaku radionicu.

Prijave za svaku pojedinu radionicu dostavljaju se na fax broj: 01 612 6079 ili na e-mail: [email protected].

Uz predmet e-maila obvezno naznačite: prijavnica za radionicu IPE i ime radionice.

Rok za prijavu 18.12.2009. godine.

Pripadajući dokumenti: