Prijedlog lista reda prvenstva za dodjelu stipendija

Sukladno članku 35. Pravilnika o dodjeli stipendija studentima s područja Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule” br. 08/20), Povjerenstvo za izbor kandidata za dodjelu stipendija studentima Grada Korčule objavljuje prijedloge lista za dodjelu stipendija studentima.

Kandidat može podnijeti pisani prigovor u roku od osam dana od dana objave prijedloga lista reda prvenstva gradonačelnici Grada Korčule, putem Upravnog odjela za društvene djelatnosti.

Nakon isteka roka za prigovor, odnosno donesenih odluka o eventualnim prigovorima, gradonačelnica Grada Korčule će donijeti odluku o dodjeli stipendija.

Prijedlog lista reda prvenstva 21-22