Priopćenje o početku provedbe Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja

Poslodavci mogu od 08. veljače 2010. godine podnijeti zahtjev za dodjelu potpore za zapošljavanje ili usavršavanje radnika u 2010., putem aktivnih mjera zapošljavanja iz Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja za 2009. i 2010. godinu.

Hrvatski zavod za zapošljavanje je od 08. veljače 2010. započeo s provedbom mjera iz Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja za 2009. i 2010. godinu.

Mjere iz nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje usmjerene su na: poticanje motivacije za zapošljavanje, sufinanciranje i financiranje obrazovanja, sufinanciranje zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba i drugih skupina nezaposlenih kojima prijeti socijalna isključenost kao i skupinama kojima prijeti dugotrajna nezaposlenost zbog gubitka zaposlenja.

U okviru Godišnjeg plana poticanja zapošljavanja za 2010. godinu Hrvatski zavod za zapošljavanje provodi:

a) Mjere koje se smatraju potporama za zapošljavanje:

  • Sufinanciranje prvog zapošljavanja mladih osoba bez radnog staža
  • Sufinanciranje zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba
  • Sufinanciranje zapošljavanja osoba iznad 50 godina
  • Sufinanciranje zapošljavanja posebnih skupina nezaposlenih osoba
  • Sufinanciranje samozapošljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba

 b) Mjere koje se smatraju potporama za usavršavanje:

  • Sufinanciranje obrazovanja za poznatog poslodavca

 c) Mjere koje se ne smatraju državnim potporama:

  • Obrazovanje za tržište rada
  • Javni radovi.

Svi zainteresirani dodatne  informacije  mogu dobiti u HZZ PS Dubrovnik, te ispostavama Korčula-Lastovo, Metković i Ploče svaki dan od 7-15 h.

  • Zahtjev za dodjelu potpore možete pronaći na ovoj web stranici i popunjenog ga dostaviti nadležnoj Područnoj službi.