Program javnih potreba u športu Grada Korčule u 2015. godini

Na temelju članka 74. i 76. Zakona o športu  („Narodne novine“, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13  i 85/15.), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka …

Na temelju članka 74. i 76. Zakona o športu  („Narodne novine“, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13  i 85/15.), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 49. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je  na 7. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2015. godine donijelo

P R O G R A M

javnih potreba u športu Grada Korčule u 2015. godini

Članak 1.

Programom javnih potreba u športu grada Korčule za 2015. godinu (dalje u tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Grad Korčulu:

 • poticanje i promicanje športa,
 • provođenje športskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,
 • djelovanje športskih udruga, športskih zajednica i saveza,
 • športska priprema, domaća i međunarodna natjecanja, te opća i posebna zdravstvena
 • zaštita športaša,
 • športsko-rekreacijske aktivnosti građana,
 • planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje športskih građevina značajnih za Grad Korčulu.

Članak 2.

Za ostvarivanje javnih potreba iz članka 1. ovog Programa, Grad Korčula je osigurao financijska sredstva u Proračunu Grada Korčule za 2015. godinu.

Članak 3.

Program obuhvaća slijedeće aktivnosti:

 • A211301 – Gospodarenje športskim objektima,  u iznosu od  1.430.000,00 kuna
 • A211302 – Djelatnost športskih klubova,  u iznosu od  340.000,00 kuna
 • A211303 – Programi športa od interesa za Grad,  u iznosu od 200.000,00 kuna
 • A211305 – Triatlon,  u iznosu od 30.000,00 kuna
 • A211307 – Međunarodni taekwondo turnir „Korčula open“,  u iznosu od 30.000,00 kuna
 • A211308 – Lađarska regata,  u iznosu od 30.000,00 kuna.

Cijeli tekst Programa možete vidjeti OVDJE.