Proračun Grada Korčule za 2009. godinu

Rebalans Proračuna Grada Korčule za 2009. godinu

          Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08) te članka 49. točka 4. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 6/09), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 9. sjednici održanoj dana 28. prosinca 2009. godine donijelo

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Korčule za 2009. godinu

 

Proračun Grada Korčule za 2009. godinu

          Na temelju članka 4. stavka 9. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 96/03) te članka  25. točke 4. Statuta Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 5/01, 4/05, 6/05 i 6/08), Gradsko vijeće Grada Korčule je na  25. sjednici održanoj dana  17. prosinca 2008. godine donijelo

 

Proračun Grada Korčule za 2009. godinu