Proračun Grada Korčule za 2014. godinu

Na temelju članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08 i 136/12) i članka 49. stavka 1. točke 4. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 7. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2013. godine donijelo
P R O R A Č U N
Grada Korčule za 2014. godinu
.
.