Proračun Grada Korčule za 2019. godinu

Na temelju članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 47. stavka 1. točke 4. Statuta Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 3/18) Gradsko vijeće Grada Korčule je na 13. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2018. godine donijelo

Proračun Grada Korčule za 2019. godinu

Proračun možete pogledati na poveznici.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing.