Proračun Grada Korčule za 2021. i projekcije Proračuna za 2022. i 2023. godinu

Na temelju članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 47. stavka 1. točke 4. Statuta Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 3/18) Gradsko vijeće Grada Korčule je na 30. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2020. godine donijelo

PRORAČUN GRADA KORČULE ZA 2021. I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022. I 2023. GODINU

Proračun možete preuzeti na poveznici.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing